Αύριο πάλι

Κοιτάζω τα πυκνά σύννεφα, βλέπω τη βροχή και θυμάμαι πάνω από όλο αυτό το γκρι είναι ο ήλιος.
Θα έρθει πάλι η ομορφιά που αναζητώ!