Να γίνει ο καπνός Εθνικό προϊόν.

Και στα καμένα.

Παντού καπνά.

Περισσότερα από τον συγγραφέα Γκρόβερ