Να γίνει ο καπνός Εθνικό προϊόν.

Και στα καμένα.

Παντού καπνά.