Αγαπημένη μου μουσική Σε ευχαριστώ

Μουσική σε ευχαριστώ που πάντα
καθαρίζεις το μυαλό μου
καθαρίζεις την καρδία μου
και ανυψώνεις το πνεύμα μου !