Σάρωστε το λοιπόν αν επιμένετε .....όπως λέει και το τραγούδι!