Το γνωστό Σύμπαν με την μεγάλη έκρηξη.

* Η εικόνα φιλοτεχνήθηκε από τον Γεώργιο Κατσουπάκη.

Είναι μια εικόνα προστασίας της Ελλάδος Βάφοντας στα χακί τη Στρατόσφαιρα.