Περί Ζωής και θανάτου πίστεως.

Όταν Ζεις υπάρχει Θεός Όταν πεθάνεις δεν υπάρχει πίστη.