Απόσπασμα από το Γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου

Τούτος ο πόλεμος που έρχεται
Δεν είναι ο πρώτος
Πριν απ’ αυτόν γίνανε κι άλλοι πόλεμοι
Όταν τελείωσε ο τελευταίος
Υπήρχαν νικητές και νικημένοι
Στους νικημένους ο φτωχός λαός
Πέθαινε απ’ την πείνα
Στους νικητές ο φτωχός λαός
Πέθαινε το ίδιο

Μπέρτολτ Μπρέχτ, Απόσπασμα από το Γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου