Δηλαδή ;

Πως το λένε εκείνο το σημείο του ορίζοντα, εκεί κάτω που ίσα που διακρίνεται;
- Το λένε το σημείο που θέλουμε να φτάσουμε.
- Δηλαδή;
- Στόχος.
- Δηλαδή;
- Όνειρο.
- Δηλαδή;
- Έεε ..... προοπτική;
- Δηλαδή;
- Ελπίδα;
- Δηλαδή;
- Κουράγιο;
- Δηλαδή;
- Άσε με να' χω κάτι, άσε με να' χω κάτι στο βάθος του δρόμου, κάτι που να φαίνεται σαν έξοδος, έστω σαν έξοδος κινδύνου.
Θ.Α.