Ο Κόκκινος και ο Μπλε Σταυρός

Το σύμβολο ένωσις των δύο άκρων.

Κόκκινο για την (Α)ριστερά
Μπλε για την δεξιά.

Περισσότερα Status από τον συγγραφέα Γκρόβερ