πολιτική cookies για το Κοινωνικό.gr

Τα cookies είναι μικρά κείμενα που αποθηκεύονται στον περιηγητή.
Με το cookie που χρησιμοποιούμε μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποιος χρήστης είστε αφού κάνετε είσοδο στο Κοινωνικό.
Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει άλλη τεχνολογία έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι γράφετε και που το γράφετε.
Αυτό είναι το μόνο cookie που χρησιμοποιούμε και είναι αναπόφευκτο.
Πέρα του δικού μας cookie χρησιμοποιούνται από 3ους άλλα cookies που είναι απαραίτητα.
Συνδεθείτε μαζί μας στα social networks! Facebook