>


πολιτική cookies για το Κοινωνικό.gr

Τα cookies είναι μικρά κείμενα που αποθηκεύονται στον περιηγητή.
Ο επισκέπτης του κοινωνικό.gr δεν έχει κανένα cookie. Εκτός εάν εγγραφεί. Σε αυτή την περίπτωση αποθηκεύει η Google για το Captha έτσι ώστε να μην μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση robots.
το μέλος έχει ένα cookie.
Με το 1 cookie που χρησιμοποιούμε μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποιος χρήστης είστε αφού κάνετε είσοδο στο Κοινωνικό.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει άλλη τεχνολογία έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι γράφετε και που το γράφετε.
Αυτό είναι το μόνο cookie που χρησιμοποιούμε και είναι αναπόφευκτο.