Εκκενώνουν τα πανεπιστήμια...

Πανελλαδικές 2021:
16 Σχολές με 0 εισαχθέντες
18 Σχολές με 1 εισαχθέντα
5 Σχολές με 2 εισαχθέντες
6 Σχολές με 3 εισαχθέντες
4 Σχολές με 4 εισαχθέντες
7 Σχολές με 5 εισαχθέντες
4 Σχολές με 6 εισαχθέντες
2 Σχολές με 7 εισαχθέντες
3 Σχολές με 8 εισαχθέντες
3 Σχολές με 9 εισαχθέντες

Περισσότερα Status από τον συγγραφέα Γκρόβερ