Είναι βιαστής ... Και ελεύθερος

Οι φίλοι του πρωθυπουργού δεν μπαίνουν φυλακή.

Δεν υπάρχει αίσθημα δικαιοσύνης στη κοινωνία. Και τα πληρωμένα ΜΜΕ τον χαλβά τους.