Το τύμπανο είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη, όχι ο τροχός. Το τύμπανο μας έδωσε λογική

Είναι δύσκολο να φτιάξει από τη φύση και να ξέρει γιατί το εκανε
Η μουσική είναι Θεά