Είναι μάταια τα λεφτά.

Είναι μάταια τα λεφτά. Ποτέ δεν είναι αρκετά. Δεν πρέπει να τα υπολογίζουμε.

Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε.

Οπότε λίγα και καλά για τα απαραίτητα.

Τα παραπάνω ας μην είναι χρήματα αλλά με ανταλλαγή.