Μόνο η ΝΔ θα μπορούσε να έχει τόσες επιτυχίες ...

150 νεκροί 1ο lock: επιτυχία 11.000 στο 2ο: επιτυχία Άνοιγμα τουρισμού με 4 κρούσματα: επιτυχία Άνοιγμα με 2.200: επιτυχία Στόχος 60% εμβολιασμένοι ως Ιούνιο: επιτυχία 25% ως Ιούνιο: επιτυχία


Γ. Κατσουπάκης
23 05 2021 · Ελευθερία · Κεντρική Μακεδονία

Συνδεθείτε μαζί μας στα social networks! Facebook