Τα πάντα είναι ένα !

Ισχύς εν την ένωσή ή μάλλον διαίρει και βασίλευε. Το σύμπαν. Ναι το σύμπαν έχει ηλικία που δεν μετριέται με τους ανθρώπινους αριθμούς είναι τόσο παλιό. Ξεκίνησε από μια έκρηξη λένε οι φυσικοί και α


Γ. Κατσουπάκης
04 04 2021 · Ελευθερία · Αττική

Συνδεθείτε μαζί μας στα social networks! Facebook