ΟΧΙ στον πόλεμο. Εικόνες

Ούτε Ουκρανία ούτε πουθενά
Όχι πόνος όχι δάκρυα για τα όπλα τα πολεμικά.