ΟΧΙ στον πόλεμο. Εικόνες

Ούτε Ουκρανία ούτε πουθενά
Όχι πόνος όχι δάκρυα για τα όπλα τα πολεμικά.

Προσθέστε περισσότερα

Εδώ μπορείς να γράψεις ελεύθερα.

(Επιλέξτε Εικόνες. Προεραιτικό. Μέχρι 10 Με το ctl και click)


Περισσότερες Πληροφορίες