>


Λογαριασμός ΔΕΗ του 1991, 1.779 δραχμές. Δηλαδή σχεδόν 5€ (πέντε ευρώ)

Από περιέργεια κοίταξα πόσος ήταν ο τότε βασικός μισθός, για να έχω ένα μέτρο σύγκρισης.
Σύμφωνα με την ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1990, το βασικό ημερομίσθιο ήταν 1.600 δρχ.
Με λίγα λόγια, πρίν 30 χρόνια χρειαζόταν να δουλέψεις μόνο μία ημέρα για να πληρώσεις τη ΔΕΗ.
Σήμερα! Με απελευθερωμένη πλήρως την Αγορά Ενέργειας και τους Ιδιώτες Παρόχους να ελέγχουν απόλυτα το "παιχνίδι".. για να πληρώσεις τον λογαριασμό ρεύματος πρέπει να δώσεις τον μισό μισθό σού.. Γιατί όπως μας έλεγαν τα "παπαγαλάκια" τους.. θα έπρεπε να σπάσει το μονοπώλιο της ΔΕΗ και ο "υγιής ανταγωνισμός" θα λειτουργούσε προς όφελος του καταναλωτή...
Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και με τα Νερά και θα πούμε το νερό, νεράκι..!!

Επισκεφτείτε την/τον συγγραφέα Γκρόβερ για περισσότερα άρθρα! Επισκεφτείτε αίσθημα Αγανάκτηση για περισσότερα άρθρα! Επισκεφτείτε την περιοχή Κεντρική Μακεδονία για περισσότερα άρθρα!
Επισκεπτείτε την αρχική σελίδα, για όλλες τις αναρτήσεις!


Προσθέστε περισσότερα

Πρέπει να είσαι μέλος

Εδώ μπορείς να γράψεις ελεύθερα.

(Επιλέξτε Εικόνες. Προεραιτικό. Μέχρι 10 Με το ctl και click)

Περισσότερες Πληροφορίες