Προσθέστε περισσότερα

Εδώ μπορείς να γράψεις ελεύθερα.

(Επιλέξτε Εικόνες. Προεραιτικό. Μέχρι 10 Με το ctl και click)


Περισσότερες Πληροφορίες

Σας έχω φτιάξει έναν πίνακα παγκόσμιας κατάταξης των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων και των Ιδιωτικών Κολλεγίων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Έτσι για να κατανοήσουμε σε τι σκουπίδια προσπαθεί με ζήλο και μένος η Κυβέρνηση να παραχωρήσει ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα και ακαδημαϊκή αναγνώριση.
Να σημειώσουμε ότι στα ιδιωτικά κολλέγια κανένας καθηγητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις διδασκαλίας σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Οι περισσότεροι καθηγητές τους είναι απόφοιτοι ιδιωτικών κολλεγίων και θεωρούνται ακαδημαϊκώς ως απόφοιτοι λυκείου. Και όσα απ' αυτά τα κολλέγια έχουν σχετικά αξιοπρεπή κατάταξη την οφείλουν αποκλειστικά στα κριτήρια κτιριακής δομής, μέσα στα οποία παίζει ρόλο ακόμα και το γκαζόν.
... .... ...
Οι βάσεις εισαγωγής