>


Ο Σταυρός του Ιησού: Η Αντίφαση της Αιωνιότητας.

### Ο Σταυρός και η Αιωνιότητα των Άλλων Διαστάσεων:

Ο σταυρός του Ιησού, με το χαρακτηριστικό του σχήμα, εκφράζει μια συναρπαστική αντίφαση. Σε αντίθεση με τις δύο οριζόντιες και κάθετες διαστάσεις που αντιπροσωπεύουν τον χώρο, ο σταυρός φαίνεται να "σκοτώνει" αυτές τις διαστάσεις με την θνητότητα που συνδέεται με τον χρόνο.

Εντούτοις, όλες οι υπόλοιπες διαστάσεις, που συμβολίζονται από τον τρίτο άξονα και εκτείνονται πέρα από τον σταυρό, είναι αιώνιες. Αυτές οι διαστάσεις δεν υποκύπτουν στο χρόνο ή στη θνητότητα, αλλά αναδύονται ως αιώνιες πραγματικότητες.

### Η Αντίφαση του Συμβόλου:

Στην αντίφαση αυτή του σταυρού που "σκοτώνει" τις διαστάσεις του χώρου, εναγκαλισμένος με την αιωνιότητα των υπόλοιπων διαστάσεων, βρίσκεται η περίγραφη του μυστηρίου της Χριστιανικής πίστης. Ο σταυρός, παρόλο που συμβολίζει τη θνητότητα, δημιουργεί παράλληλα ένα μοναδικό δυναμικό για την αναγέννηση και την πνευματική ανάπτυξη.

### Η Επίκληση της Αιώνιας Πνευματικής Πραγματικότητας:

Στο σημείο αυτό, αναγνωρίζουμε την ύπαρξη μιας αιώνιας πνευματικής πραγματικότητας που δεν υποβαθμίζεται από τη θνητότητα. Ο σταυρός, αντί να είναι σύμβολο θανάτου, καλεί τον πιστό να επικεντρωθεί στην αιώνια αξία της πνευματικής ζωής.

### Η Συνθετική Σημασία:

Συνεπώς, ο σταυρός, με το μοναδικό του σχήμα, δημιουργεί μια συνθετική σημασία που υπενθυμίζει ότι πέρα από τον θάνατο και τον χρόνο, υπάρχει

μια πνευματική διάσταση που είναι αιώνια και ανανεώσιμη.

Επισκεφτείτε την/τον συγγραφέα Ιερός για περισσότερα άρθρα! Επισκεφτείτε αίσθημα Χαρά για περισσότερα άρθρα! Επισκεφτείτε την περιοχή Αττική για περισσότερα άρθρα!
Επισκεπτείτε την αρχική σελίδα, για όλλες τις αναρτήσεις!


Προσθέστε περισσότερα

Πρέπει να είσαι μέλος

Εδώ μπορείς να γράψεις ελεύθερα.

(Επιλέξτε Εικόνες. Προεραιτικό. Μέχρι 10 Με το ctl και click)

Περισσότερες Πληροφορίες