Ο άνθρωπος μαθαίνει την τεχνολογία! Μας μαθαίνει να τη χρησιμοποιούμε.

Πόσο καλά εκπαιδευμένοι ήμαστε, για να χρησιμοποιούμε προγράμματα των υπολογιστών.
Δεν τα γνωρίζουμε, μας μαθαίνουν να τα χειριζόμαστε και τα ακολουθούμε.

Οι προγραμματιστές μεταφέρουν στο πρόγραμμα την γλώσσα που ο υπολογιστές καταλαβαίνει.
Ύστερα φτιάχνετε η UX User Experience, που μας δίνει ένα περιβάλλον για να το χρησιμοποιήσουμε. Παλιότερα ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβουμε ένα πρόγραμμα. Στις μέρες μας τα γραφικά περιβάλλοντα είναι εύκολα στη χρήση τους από απλούς χρήστες.

Πίσω από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε κρύβετε η γλώσσα μηχανής. Εμείς βλέπουμε το γραφικό περιβάλλον.

Προσθέστε περισσότερα

Εδώ μπορείς να γράψεις ελεύθερα.

(Επιλέξτε Εικόνες. Προεραιτικό. Μέχρι 10 Με το ctl και click)


Περισσότερες Πληροφορίες