>


Ο άνθρωπος μαθαίνει την τεχνολογία! Μας μαθαίνει να τη χρησιμοποιούμε.

Πόσο καλά εκπαιδευμένοι ήμαστε, για να χρησιμοποιούμε προγράμματα των υπολογιστών.
Δεν τα γνωρίζουμε, μας μαθαίνουν να τα χειριζόμαστε και τα ακολουθούμε.

Οι προγραμματιστές μεταφέρουν στο πρόγραμμα την γλώσσα που ο υπολογιστές καταλαβαίνει.
Ύστερα φτιάχνετε η UX User Experience, που μας δίνει ένα περιβάλλον για να το χρησιμοποιήσουμε. Παλιότερα ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβουμε ένα πρόγραμμα. Στις μέρες μας τα γραφικά περιβάλλοντα είναι εύκολα στη χρήση τους από απλούς χρήστες.

Πίσω από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε κρύβετε η γλώσσα μηχανής. Εμείς βλέπουμε το γραφικό περιβάλλον.

Επισκεφτείτε την/τον συγγραφέα Γκρόβερ για περισσότερα άρθρα! Επισκεφτείτε αίσθημα Δημιουργία για περισσότερα άρθρα! Επισκεφτείτε την περιοχή Κεντρική Μακεδονία για περισσότερα άρθρα!
Επισκεπτείτε την αρχική σελίδα, για όλλες τις αναρτήσεις!


Προσθέστε περισσότερα

Πρέπει να είσαι μέλος

Εδώ μπορείς να γράψεις ελεύθερα.

(Επιλέξτε Εικόνες. Προεραιτικό. Μέχρι 10 Με το ctl και click)

Περισσότερες Πληροφορίες